Privacy Statement

Miess.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en hanteert de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. In dit Privacy Statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens Miess.nl verwerkt, op welke manier en voor welke doeleinden. Miess.nl raadt u dan ook aan om dit Privacy Statement zorgvuldig door te lezen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Miess.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf (bijvoorbeeld via het aanmaken van een profiel) verstrekt aan Miess.nl, tenzij anders is aangegeven in dit Privacy Statement. Als u zich registreert op de website en een profiel aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw naam, postcode, e-mailadres en geboortedatum en kunt u een foto plaatsen. De informatie die u in uw profiel invult wordt zichtbaar voor andere Gebruikers van de website.

Als u een klacht bij Miess.nl indient (bijvoorbeeld over informatie op de website), een formulier op de website invult of Miess.nl een e-mail stuurt, dan worden uw gegevens verwerkt voor zover dit nodig is om de klacht af te handelen of uw e-mail of vraag te behandelen/ beantwoorden.

Minderjarigen

U mag zich niet registreren op de website indien u jonger bent dan 18 jaar.

Doeleinden voor de gegevensverwerking

Miess.nl verwerkt uw gegevens voor zover dit nodig is om gebruik te kunnen maken van het door Miess.nl aangeboden concept. Zo worden uw persoonsgegevens via uw profiel gepubliceerd op de website, zodat andere (betalende) Gebruikers op uw profiel kunnen reageren en berichten bij u kunnen achterlaten. Verder verwerkt Miess.nl uw gegevens onder meer om bij te houden wanneer u contacten heeft gemaakt, hoeveel contacten u heeft gemaakt en hoe de contacten zijn bevallen. Verder worden uw gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen (zie ook hieronder onder “het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties”).

Daarnaast houdt Miess.nl geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de website te analyseren zodat Miess.nl onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website kan verbeteren, de website kan aanpassen aan de voorkeuren van Gebruikers en om (nieuwe) diensten en systemen te ontwikkelen.

Tot slot verwerkt Miess.nl persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten en zodat Miess.nl adequaat kan reageren op uw e-mails en klachten en klachten van derden over bijvoorbeeld de informatie die u plaatst op de website.

Het ontvangen van e-mails

Miess.nl kan per e-mail contact met u opnemen over het profiel dat u bij Miess.nl heeft aangemaakt. Zo stuurt Miess.nl u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen er e-mails worden gestuurd over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of het Privacy Statement of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Miess.nl verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor het aanbieden van de website (inclusief de profielen). Indien Miess.nl uw gegevens wil verstrekken aan derden, dan zal daarvoor altijd uw toestemming worden gevraagd, tenzij MIESS.nl wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Houd er rekening mee dat als u reageert op een vraag of een profiel op de website en u gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld een andere Gebruiker, u daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

Cookies

Op de website maakt Miess.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Hierdoor kunnen Gebruikers ongestoord surfen, zonder steeds opnieuw op elke pagina informatie te moeten geven. Gebruikers, die niet willen dat er cookies worden gebruikt, kunnen de desbetreffende opties in de internet browser aanpassen.

Verder wordt op de website, indien u daarmee uitdrukkelijk instemt, gebruik gemaakt van cookies van derde partijen. Zo maakt Miess.nl gebruik van Google Analytics om te analyseren welk gebruik u maakt van onze website en zodat wij de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de website kunnen verbeteren.

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om Miess.nl te vragen om inzage in de persoonsgegevens die Miess.nl van u verwerkt en het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Miess.nl kan u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. De contactgegevens van MIESS zijn onderaan dit Privacy Statement opgenomen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Miess.nl treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo worden strenge systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.

Links naar andere websites

Miess.nl kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op de website www.miess.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het Privacy Statement op die websites te raadplegen.

Wijziging van het Privacy Statement

MIESS behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacy Statement worden opgenomen. Miess.nl raadt u dan ook aan het Privacy Statement van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zal Miess.nl u proberen per e-mail te informeren. Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

Verantwoordelijke en melding van de verwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die genoemd zijn in dit Privacy Statement is MIESS B.V., ook handelend onder de naam Miess.nl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56156839.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Miess.nl wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

Miess B.V.
info@miess.nl
Bobeldijk 109
1647 CL Berkhout