Disclaimer

De website van Miess.nl is erop gericht om mensen die iemand zoeken en mensen die een activiteit voor iemand anders willen doen in contact te brengen met elkaar. Miess.nl adviseert met het oog op het contact voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen. MIESS.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontmoetingen tussen Gebruikers. Hoewel Miess.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht heeft bij het samenstellen van deze site, kan het toch gebeuren dat de informatie niet meer juist of actueel is. MIESS.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Bepaalde links op de site kunnen leiden tot hulpbronnen, die door een derde partij worden onderhouden en over wie Miess.nl geen enkele controle kan uitoefenen. MIESS.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid en/of onjuistheid van de informatie zoals u die in die sites kunt terugvinden. Miess.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van deze site cq. de site zelf te verwijderen, wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeƫn, teksten en grafische voorstellingen. De intellectuele (eigendoms)rechten van deze site berusten bij MIESS.nl en zij behoudt dientengevolge alle rechten voor. Zonder haar toestemming mag niets van deze site gebruikt of gekopieerd worden voor commerciƫle doeleinden.