Actieve ouderen

Nederland boft met zoveel actieve ouderen. Juist veel ouderen willen zich actief inzetten voor andere ouderen. U ook?

Actieve ouderen zijn gelukkiger

Niet alleen helpt u met uw inzet iemand, maar het is ook belangrijk voor uzelf is. Actieve ouderen zijn vaak gelukkiger dan niet actieve ouderen! Jan Auke Walburg, directeur van het Trimbos-instituut, weerlegt de mythes rondom het ouder worden. Voor een deel kunnen we zelf bijdragen aan onze gezondheid: lichaamsbeweging is ontzettend belangrijk, zowel voor de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Tevens speelt mee hoe gelukkig we ons voelen. Mensen die zich gelukkig voelen worden we minder snel ziek en herstellen sneller. Geluk hangt niet af van geld, macht, aanzien of bezit. Het heeft eerder te maken met tevredenheid, mogelijkheden om je te ontwikkelen en iets voor een ander betekenen. In een onderzoek is gebleken dat degenen met vrijwilligerswerk zich goed voelen, meer zelfvertrouwen hebben en langer leven.

Sociale activiteiten scoren het hoogst op geluksgevoel

Ouderen zijn gelukkiger door de afwisseling van activiteit en rust. Een combinatie van een actieve leefstijl en voldoende rust verhoogt het dagelijks geluksgevoel onder ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek van Dr Wido Oerlemans, prof.dr. Arnoud Bakker en prof.dr. Ruut Veenhoven. Uit het onderzoek blijkt dat ouderen die meer tijd besteden aan activiteiten in de sociale, fysieke en kennis sfeer zich substantieel gelukkiger voelen dan ouderen die meer tijd besteden aan rusten of aan huishoudelijke taken.

Structuur en waardering

Door op vaste tijden actief te blijven, heeft u structuur in de week. Dat wordt meestal als heel prettig ervaren. Daarbij houdt u sociale contacten en doet u nieuwe ervaringen op. Uw inzet wordt gewaardeerd en u voelt zich nuttig. Een prima uitgangspunt om actief op Miess.nl te worden. Schrijf u daarom vandaag nog gratis in!